Σύνδρομο Asperger

Τι είναι το σύνδρομο Asperger;

Το σύνδρομο Asperger χαρακτηρίζεται από τη δυσκολία του παιδιού, ήδη σε ηλικία μικρότερη των τριών ετών, να καταλάβει τα συναισθήματα των άλλων και να αναπτύξει κοινωνικές σχέσεις. Η ομιλία των παιδιών με Asperger είναι χαρακτηριστικά διαφορετική σε σχέση με τους συνομηλίκους τους (μπορεί να ακούγονται σαν να δίνουν διάλεξη σε επιστημονικό συνέδριο). Δείχνουν επιπλέον μια επίμονη ενασχόληση με ένα αποκλειστικό θέμα, όπως θα μπορούσε να είναι μια ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Στο χώρο της παιδοψυχιατρικής παραμένει σαν ερώτημα η διαφοροποίηση του συνδρόμου Asperger από τον αυτισμό. Υπάρχουν ομοιότητες αλλά και διαφορές αλλά το κυριότερο θέμα είναι πως αναφερόμαστε σε περιγραφές και συμπεριφορές που μπορεί να ανήκουν σε αχαρτογράφητες ακόμα περιοχές της επιστημονικής γνώσης.

Το Asperger φαίνεται να ακούγεται όλο και πιο συχνά σαν διάγνωση σε παιδιά με δυσκολίες στις κοινωνικές τους σχέσεις. Είναι όμως σημαντικό να κάνουμε μια διάκριση. Το Asperger εκφράζει την αδυναμία ενός παιδιού να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες. Συνεπώς ένα μέρος της θεραπευτικής παρέμβασης θα αποτελέσει η προσπάθεια να γίνει αποδεκτή αυτή η κατάσταση από μέρους του παιδιού και της οικογένειας. Από την άλλη πλευρά, ένα παιδί με δυσκολίες στις κοινωνικές του σχέσεις δεν χρειάζεται απαραίτητα να παρουσιάζει Asperger. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να έχουν σχέση με την ιστορία του παιδιού ή της οικογένειας, χωρίς απαραίτητα να εκφράζουν μια αναπτυξιακή αδυναμία.


Δημήτρης Φιλοκώστας, Παιδοψυχίατρος
Θεσσαλονίκη